رسانه خبری پیامِ ایرانی

فشار نهادهای امنیتی بر خانواده کاوه ویسانی در سنندج


 

هەنگاو: سازمان حقوق بشری هەنگاو مطلع شده که نهادهای امنیتی در چند روز گذشته با حضور در محل سکونت کاوه ویسانی، پدر و مادر او را جهت مصاحبه تلویزیونی تحت فشار قرارداده اند. بنابر اظهارات یک منبع نزدیک به خانواده ویسانی، ماموران اداره اطلاعات سنندج خواستار معرفی احزاب اپوزیسیون کردستانی به عنوان عاملان قتل فرزندشان هستند.

شایان ذکر است جسد کاوه ویسانی که در روز دوم اعتراضات آبان ماه در سنندج بازداشت شده بود، روز جمعه ۱۶ ٱذر در اطراف  سنندج با آثار مشهود ناشی از شکنجه، کشف شده بود.

در همان زمان ماموران اداره اطلاعات با نفی مسئولیت خود نسبت به فوت کاوه ویسانی به خانواده وی گفته بودند” ما کاوه را آزاد کردیم و احتمالا توسط افراد دیگری به قتل رسیده است”. در همین راستا سایت آکام نیوز رسانه نزدیک به نیروهای امنیتی در روز ۲۲ آذر با پرداختن به موضوع قتل کاوه ویسانی، عامل قتل را عوامل نفوذی احزاب کردستانی معرفی نمود.

کاوه ویسانی۳۰ ساله متاهل و داری یک فرزند بنابر شواهد عینی در ۲۶ آبان در میدان نبوت شهر سنندج با ضرب وشتم بازداشت شده بود. در ایام بازداشت علیرغم مراجعات مکرر خانواده وی به دادستان سنندج و مراجع امنیتی، هیچ اطلاعاتی نسبت به نهاد بازداشت کننده و محل بازداشت به خانواده داده نشده بود.

 بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی و در راس آن ماده ۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،رعایت حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی توسط مقامات قضایی و در این مورد ماموران امنیتی الزامی است. قانونگذار حتی نقض این حقوق از جمله دسترسی به وکیل، حق ارتباط با خانواده، ممنوعیت هرگونه شکنجه و… را جرم انگاری کرده است. با وجود این  تخلفات عدیده ای نسبت به بازداشت کاوه ویسانی توسط شخص دادستان سنندج محمد جباری صورت پذیرفته است. به دلالت ماده ۴۹ همین قانون دادستان مذکور از محل و نحوه نگه داری بازداشتی مطلع بوده است. ایضا یکی از وظایف نظارت بر ضابطین امنیتی را بر عهده دارد. در این راستا دادستان سنندج تصدی ریاست هیات نظارت موضوع دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از جمله مهترین وظایف آن بازرسی و و نظارت بر بازداشتگاه های امنیتی را عهد دار است.

محمد جباری دادستان سنندج

با لحاظ مراتب از نظر گذشته می توان اظهار داشت که دادستان سنندج مقام مسئول در خصوص  پاسخگویی به موضوع شکنجه و قتل کاوه ویسانی و هچنین در حال حاضر مسئول تامین امنیت و جان خانواده ویسانی است.

 

 منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.