رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن ٢٢ کولبر طی ماه دسامبر ٢٠١٩


 

هەنگاو: طی ماه دسامبر دست کم ٢٢ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه دسامبر ٢٠١٩، دست کم ٢٢ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە  ٧٣٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٨ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١۴ کولبر نیز زخمی شدەاند کە سە نفر از این ١ کولبر زیر ١٨ سال بودەاند.

شیوە قربانی شدن کولبران

شلیک مستقیم : ١۶ مورد (۶ کشتە و ١٠ زخمی) معادل ٧٣٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ۵ مورد ( ٢ کشتە و ٣ زخمی) معادل ٢٣٪ کل موارد.

انفجار مین: ١ مورد (١ زخمی) معادل ۴٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان غربی: ١١ مورد شامل (٣ کشتە و ٨ زخمی).

استان کردستان: ١٠ مورد شامل ( ۵ کشتە و ۵ زخمی).

استان کرمانشاه: ١ مورد شامل (١ زخمی).منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.