رسانه خبری پیامِ ایرانی

ویروس کرونا چطور خیابان‌ها در سراسر دنیا را خالی کرد


شیوع ویروس کرونا باعث شده تا اماکن عمومی در بسیاری از شهرها در سراسر جهان خالی از جمعیت شوند. خالی شدن خیابان‌ها یا با دستور دولت‌ها بوده یا مردم از حضور در خیابان‌ها امتناع کرده‌اند.

زنی روی پلی در مرکز لندن در شلوغ‌ترین زمان روزحق نشر عکس
HANNAH MCKAY / Reuters

Image caption

زنی روی پلی در مرکز لندن در شلوغ‌ترین زمان روز

Presentational white space

مردی در حال تماشای دریای مدیترانه در کوت دازور (ریویرای فرانسه)حق نشر عکس
VALERY HACHE / Getty

Image caption

مردی در حال تماشای دریای مدیترانه در کوت دازور (ریویرای فرانسه)

Presentational white space

ساحل دوبی. اینجا معمولا پر از گردشگر استحق نشر عکس
MAHMOUD KHALED / EPA

Image caption

ساحل دوبی. اینجا معمولا پر از گردشگر است

Presentational white space

میدان دوئومو میلانحق نشر عکس
DANIEL DAL ZENNARO / EPA

Image caption

میدان دوئومو میلان

Presentational white space

مقبره صفدرجنگ در دهلیحق نشر عکس
ADNAN ABIDI / Reuters

Image caption

مقبره صفدرجنگ در دهلی

خیابانی در مرکز کاراکاس در ونزوئلاحق نشر عکس
Miguel Gutierrez / EPA

Image caption

خیابانی در مرکز کاراکاس در ونزوئلا

Presentational white space

نیویورکحق نشر عکس
JEENAH MOON / REUTERS

Image caption

نیویورک

Presentational white space

شهر الکالا د هنارس در نزدیکی مادریدحق نشر عکس
FERNANDO VILLAR / EPA

Image caption

شهر الکالا د هنارس در نزدیکی مادرید

Presentational white space

وین. دو نفر در میدانی در مرکز شهر. دولت اتریش اجتماع بیش از پنج نفر را ممنوع کرده استحق نشر عکس
HELMUT FOHRINGER / AFP

Image caption

وین. دو نفر در میدانی در مرکز شهر. دولت اتریش اجتماع بیش از پنج نفر را ممنوع کرده است

Presentational white space

صیدا در لبنانحق نشر عکس
ALI HASHISHO / REUTERS

Image caption

صیدا در لبنان

Presentational white space

یک زوج روی قایقی در رود چائو پرایا در بانکوکحق نشر عکس
LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Image caption

یک زوج روی قایقی در رود چائو پرایا در بانکوک

Presentational white space

مرکز خرید در احمدآباد هندحق نشر عکس
AMIT DAVE / Reuters

Image caption

مرکز خرید در احمدآباد هند

نگارخانه ملی لندن در میدان ترافالگار لندنحق نشر عکس
Rick Findler / PA MEDIA

Image caption

نگارخانه ملی لندن در میدان ترافالگار لندن

پاپ برای میدانی خالی از جمعیت سخنرانی می‌کندحق نشر عکس
ANGELO CARCONI / EPA

Image caption

پاپ برای میدانی خالی از جمعیت سخنرانی می‌کند

ناپل ایتالیاحق نشر عکس
EPA

Image caption

ناپل ایتالیا

حق کپی رایت محفوظ استمنبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.