رسانه خبری پیامِ ایرانی

ایوب اسدی زندانی سیاسی کرد بە مرخصی اعزام شد


هەنگاو: پس از موافقت با درخواست حق مرخصی ایوب اسدی زندانی سیاسی اهل مریوان از سوی مسئولین زندان کاشمر، وی بە مرخصی اعزام شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٧ اسفند ٩٨ (١٧ مارس ٢٠٢٠)، ایوب اسدی، زندانی سیاسی اهل مریوان پس از تشخیص پزشکان و موافقت مسئولین زندان کاشمر، بە مدت ٢٠ روز بە مرخصی اعزام شد.


طی روزهای گذشتە و علی رغم وضعیت نامناسب جسمانی ایوب اسدی، دادستان کاشمر با مرخصی آقای اسدی مخالفت کردە بود و این نیز موجب نگرانی خانوادە وی شدە بود.“

این زندانی سیاسی از بیماریهایی نظیر آسم، دیسک کمر و نارحتی رودە رنج می برد و طی سال های گذشتە چندین بار در زندان دست بە اعتصاب غذا زدە است.

ایوب اسدی در تاریخ ٢۵ خرداد ١٣٩٠ در نزدیکی روستای بوریدر (بوریر) از توابع سنندج توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد.


وی بعدها از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی بابایی بە اتهام ”عضویت در حزب کوملە انقلابی کردستان“ بە تحمل ٢٠ سال حبس و تبعید بە زندان کاشمر محکوم گردید و این حکم در تاریخ ٢٧ شهریور ٩١ رسما بە وی ابلاغ شد.


ایوب اسدی در تاریخ ٢٨ فروردین سال ٩٢ پس از احضار بە اجرای احکام زندان بە زندان کاشمر تبعید و از آن زمان تاکنون در این زندان محبوس می باشد.

 منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.