رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم حبس برای یک شهروند اهل سنندج


 

هەنگاو: یکی از فعالین زیست محیطی اهل سنندج از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم وجهت اجرای حکم بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، همایون بهمنی، از فعالین مدنی اهل سنندج از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە تحمل ۵ سال حبس محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، حکم همایون بهمنی از سوی شعبە چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان بە دو سال و ۶ ماه و ١۵ روز حبس تقلیل یافتە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، همایون بهمنی طی روزهای گذستە جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود را بە زندان مرکزی سنندج معرفی کردە و هم اینک در دوران محکومیت خود را سپری می کند.

همایون بهمنی در ١٠ آذر ماه سال گذشتە بازداشت و پس از پنج ماه با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی و موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدە بود.منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.