رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم ٩ سال حبس برای یک شهروند اهل اشنویە و بازداشت وی


 

هەنگاو: یک شهروند اهل اشنویە کە سە سال پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم و جهت اجرای حکم بازداشت گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شفیع فقی زادە، شهروند اهل اشنویە اوایل پاییز امسال از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام “همکاری و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع و نزدیک بە خانوادە فقی زادە، طی روزهای گذشتە حکم این شهروند کرد از سوی دادگاه تجدید نظر بە ۴ سال حبس و ۵ سال حبس تعلیقی کاهش یافتە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، نیروهای امنیتی ساعت ۶ بامداد روز سەشنبە ٣ دی ٩٨ (٢۴ دسامبر ٢٠١٩) بە منزل شفیع فقی زادە یورش و پس از بازداشت جهت اجرای حکم ایشان را بە زندان مرکزی اشنویە منتقل کردەاند.

شفیع فقی زادە زمستان سال ١٣٩۶ (٢٠١٨) همراه با ١١ شهروند دیگر بازداشت و پس از دو ماه نگهداری در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.