رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی دختر ١٨ سالە در روانسر


هەنگاو: یکی از دختران عشایر منطقە دالاهو در روانسر بە زندگی خود خاتمە داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، صبح روز چهارشنبە ١٢ مهرماه، یک دختر ١٨ سالە با هویت ” نگین“ از عشایر منطقە دالاهو در اطراف روستای ”مسکین آباد“ روانسر بە زندگی خود پایان داد.

خبرنگار ”هەنگاو“ در روانسر اعلام کرد کە نگین با اسلحە شکاری بە زندگی خود پایان دادە است.

نگین پس از خود زنی و در حین انتقال بە مراکز درمانی روانسر جانش را از دست دادە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“، با احتساب این مورد طی ٣ ماه گذشتە سە مورد خودکشی زنان در روانسر ثبت شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.