رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دەها تن در شادی های عمومی مردم کوردستان


هەنگاو: پس از آمدن مردم کوردستان بە خیابان ها و ابراز خوشحالی نسبت بە موفقیت همەپرسی برای استقلال حکومت اقلیم ، نیروهای امنیتی اقدام بە بازداشت دەهها شهروند کردند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، شب دوشنبە سوم مهرماه، پس از اتمام همەپرسی برای استقلال حکومت اقلیم کوردستان و ابراز خوشحالی مردم کوردستان نیروهای امنیتی ایران دەها شهروند را بازداشت کردند.

برپایە گزارش رسیدە از مهاباد، نیروهای امنیتی بیش از ٣٠ نفر را بازداشت کردەاند کە هویت ٣ تن از آنها برای ”هەنگاو“ احراز شدە است.

روناک آقایی و دخترشسروە موسازادە و برادرش با هویت کاویس آقایی از بازداشت شدەگان شب گشتە می باشند.

بە گفتە یکی از نزدیکان این خانوادە سروە همان دیشب آزاد شدە اما از سرنوشت روناک و کاویس هیچ اطلاعاتی در دست نمی باشد.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی در شهر پیرانشهر اقدام بە بازداشت چندین تن کردەاند کە هویت ۵ تن از آنها بە شرح زیر برای ”هەنگاو؛ احراز شدە است “

١ـ شورش ابراهیمی ، ٢ـ سوران حسین پور ، ٣- بختیار معروفی، ۴ـ قادر آذربرزین ، ۵- واحد

همچنین بر طبق گزارشات رسیدە بە ”هەنگاو“ در شهر جوانرود نیز بیش از ١٠ تن بازداشت شدەاند کە تنها هویت یک تن از آنها بە نام ”امینی فرزندفتح اللە“ برای ”هەنگاو“ احراز شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.