رسانه خبری پیامِ ایرانی

رشید ناصر زادە همچنان بازداشت می باشد


 

هەنگاو: یکی از فعالین زیست محیطی و مدنی شهر اشنویە (شنو) با گذشت سە هفتە از بازداشت همچنان در بازداشت بە سر بردە و منابع آگاه از شنکجە وی سخن گفتەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت سە هفتە از بازداشت “رشید ناصر زادە” فدعال زیست محیطی و از اعضات گروه کوهنوردی پیشرو اشنویە، وی همچنان در بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت بودە و منابع آگاه از شکنجە وی در حین بازجویی ها خبر دادەاند.

ناصر رشید زادە، روز سەشنبە ١٢ آذر ٩٨ (٣ دسامبر ٢٠١٩) از نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە در حین بازگشت از اقلیم کردستان و در جادە پیرانشهر بە اشنویە بازداشت شدە بود.

بە گفتە یک منبع مطلع آقای رشید زادە بە اتهام فیلم بردار و ارسال خبر برای رسانەهای خارج از ایران و اپوزسیون بازداشت شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.