پایان اعتصاب غذای چهل و پنج زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیە

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: دەها زندانی سیاسی و مذهبی زندان مرکزی ارومیە پس از ٢۴ ساعت اعتصاب غذا و قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر تحقق خواستەهای آنها بە اعتصاب غذای خود پایان دادند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز چهارشنبە ٢۶ شهریور ٩٩ (١۶ سپتامبر ٢٠٢٠)، چهل و پنج زندانی سیاسی و مذهبی محبوس در بند سیاسی زندان مرکزی ارومیە، پس از ٢۴ ساعت اعتصاب غذا و بە دنبال قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر تحقق خواستەهای آنها، بە اعتصاب غذای خود پایان دادند.

 

یکی از زندانیان ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە اگر تا چند روز آیندە خواستەهای آنها تحقق نیابد، دوبارە دست بە اعتصاب خواهند زد.

 

این زندانیان روز گذشتە بە نشانە اعتراص بە وضعیت نامناسب بند، قطعی مداوم برق و قطع روزانە چند ساعت آب زندان، از گرفتن غذا خودداری کردند کە پس از نیروهای گارد ویژە بە داخل بند زندانیانی سیاسی هجوم و زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادە بودند.

 

هەنگاو روز گذشتە گزارش دادە بود کە نیروهای گارد ویژە با باتوم چندین زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دادە و تلویزیون و یخچال بند را شکستە و کتاب‌های بند مذهبی‌ها از جملە کتاب‌های قرآن را بە زمین ریختەاند کە این کار با واکنش زندانیان روبرو شدە است.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *