ادامە اعتراض مردم بانە و بازداشت حداقل ١٠ شهروند

به اشتراک گذاشتن


هەنگاو: اعتراض مدنی مردم بانە توسط نیروهای امنیتی بە خشونت کشیدە شد و چندین شهروند بازداشت شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، نیروهای امنیتی شهر بانە در تجمع اعتراضی امروز مردم بانە حداقل ١٠ شهروند را بازداشت کردەاند.

خبرنگار ”هەنگاو“ در شهر بانە هویت یکی از بازداشت شدگان را ”کوردو حسین پور“ اعلام کردە است.

هویت دیگر افراد بازداشت شدە تاکنون برای ”هەنگاو“ احراز نشدە است.

مردم بانە امروز بە نشانە اعتراض بە کشتن دو کولبر کە روز گذشتە با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی بانە کشتە شدە بودند در مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست بە تجمع اعتراضی زدند.

این تجمع با دخالت نیروهای امنیتی بە خشونت کشیدە شد کە در پی آن مردم ساختمان فرمانداری را بە کنتر ل خود درآوردند.

هم اکنون شهر بانە تماماز سوی نیروهای امنیتی میلیتاریزە شدە و از سوی دیگر مردم شهرهای مریوان، سقز، پیرانشهر و سردشت نیز با صدور بیانیەهای حمایت خود را از مردم بانە اعلام کردەاند.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *