رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت چهار شهروند اهل اشنویە جهت اجرای حکم


 

هەنگاو: طی دو روز گذشتە دست کم ۴ شهروند اهل اشنویە کە بە حبس محکوم شدە بودند، جهت اجرای حکم حبس خود را بە زندان مرکزی این شهر معرفی کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢ دی ٩٨ (٢٣ دسامبر ٢٠١٩)، سە شهروند اهل اشنویە بە نام های “محمد امین قاضی”، “یوسف احمدی” و “کامل احمدی” جهت اجرای حکم ٣ سالە حبس، خود را بە زندان مرکزی اشنویە معرفی کردەاند.

روز گذشتە نیز کوروش عزیزی یکی دیگر از هم پروندەای های این سە شهروند خود را بە زندان اشنویە معرفی نمودە بود.

این چهار شهروند همراه با سە شهروند دیگر اواسط مرداد ٩٧ (۴ آگوست ٢٠١٨) از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس ازنزدیک بە دو ماه بازداشت در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیە موقتا و با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بودند.

شهریورماه امسال دادسرای عمومی و انقلاب اشنویە  این ٧ شهروند را بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران هر کدام بە ۴ سال حبس و جمعا بە ٢٨ سال حبس محکوم کردە است.

بر طبق حکم صادرە هر یک از کورش عزیزی، ابوبکر میناپاک، محمد امین قاضی، مغدید محمدزادە، یوسف احمدی، طیب بامروت و کامل احمدی هر کدام بە ۴ سال حبس محکوم شدەاند.

طی روزهای گذشتە حکم حبس این ٧ شهروند از سوی دادگاه تجدید نظر بە ٣ سال تقلیل یافتە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.