رسانه خبری پیامِ ایرانی

چنگیز قدم خیر بە سلول انفرادی منتقل و همچنان در اعتصاب غذا بە سر می برد


 

هەنگاو: یکی از زندانیان سیاسی کرد کە در زندان مسجد سلیمان محبوس می باشد، بە نشانە اعتراض بە عدم انتقالش بە مراکز درمانی خارج از زندان دو هفتە است کە دست بە اعتصاب غذا زدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، چنگیز قدم خیر، زندانی سیاسی اهل کامیاران کە بە ۴٠ سال حبس محکوم شدە است، از روز چهاشنبە هفتە گذشتە ٢٠ آذر ٩٨ (١١ دسامبر ٢٠١٩)، دست بە اعتصاب غذا زدە است.

یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی ضمن تایید این خبر بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، چنگیز بە نشانە اعتراض بە عدم انتقالش بە مراکز درمانی خارج از زندان جهت جراحی کلیەاش دست بە اعتصاب زدە است.

بە گفتە این منبع نزدیک بە خانوادە قدم خیر، سە روز پس از اعتصاب غذای چنگیز قدم خیر، مسئولین زندان وی را بە سلول انفرادی منتقل کردەاند و اکنون وضعیت سلامتی وی با خطر جدی روبرو می باشد.

این زندانی سیاسی پیشتر یکی از کلیەهایش را از دست دادە و اکنون کلیە دیگرش نیاز بە عمل جراحی دارد کە مسئولین زندان نە بە وی اجازە مرخصی می دهند و نە اجازە می دهند کە در بیمارستان خارج از زندان جراحی شود.

وی در زمان بازداشت از ناحیەی کلیه زخمی شده بود. هم اکنون بعداز گذشت بیش از پنج سال از زمان بازداشت، کلیەی سمت راست نامبردە کاملا از کار افتادە است .

چنگیز قدم خیری متولد ۱۳۶۷، در تاریخ ١٩ خرداد  ۱۳۹۰  (٩ ژوئن ٢٠١١) بازداشت و نهایتا طی برگزاری چند جلسه محاکمه با اتهام عضویت در حزب کوملە زحمتکشان کردستان  از سوی دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی به ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی بە مدت دو سال در زندان مرکزی سنندج محبوس و سپس بە زندان مسجد سلیمان در استان خوزستان تبعید شدە و از زمان بازداشت از داشتن حق مرخصی محروم بودە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.