رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن ٢٣٧ کولبر و کاسبکار طی سال ٩٨ خورشیدی + لیست اسمی


هەنگاو: طی سال گذشتە خورشیدی ٢٣٧ کولبر و کاسبکار کرد کشتە و یا زخمی شدەاند کە بیشتر این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بودە و ٨ مورد نیز زیر ١٨ سال بودەاند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ١٣٩٨ خورشیدی دست کم ٢٣٧ کولبر و کاسبکار کرد در مرزها و جادەهای کردستان کشتە و یا زخمی شدەاند.


بر طبق این گزارش، طی سال گذشتە ۶۶ کولبر و کاسبکار کشتە شدە و ١٧١ کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدەاند کە بیش از ٨٣٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح کشتە و یا زخمی شدەاند.


طی سال گذشتە دست کم ٨ نوجوان زیر ١٨ سال در حین کولبری در مرزهای کردستان کشتە و یا زخمی شدەاند کە ۶ نفر از آنها جانشان را از دست دادە و ٢ نفر نیز زخمی شدەاند. ۵ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح بودە و ٣ مورد نیز بە دلیل حوادث طبیی نظیر سرما و سقوط از صخرە و… بودە است.

علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم نیروهای مسلح: ١٩۶ مورد معادل ٨٣.٢٪ کل موارد

حوادث طبیعی (سرما، بهمن، سقوط از صخرە و..): ٢۶ مورد معادل ١٠.۵٪ کل موارد

انفجار مین: ٨ مورد معادل ٣.۵٪ کل موارد

سانحە رانندگی: ۴ مورد معادل ١.۵٪ کل موارد

ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح: ٣ مورد معاد ١٪ کل موارد

سکتە قلبی در حین کولبری: ١ مورد معاد ٣.٪ کل موارد

تفکیک بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١۴٩ مورد (٣٨ کشتە و ١١ زخمی)

استان کردستان (سنندج): ۵٧ مورد (٢١ کشتە و ٣۶ زخمی)

استان کرمانشاه (کرماشان): ٣١ مورد (٧ کشتە و ٢۴ زخمی)

 

برای داونلود فایل PDF اینجا کلیک کنید

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.