خودکشی ١۶ شهروند در ماه فوریە ٢٠٢٠

به اشتراک گذاشتن


 

هەنگاو: طی ماه فوریە دست کم ١۶ شهروند در مناطق مختلف کردستان بە زندگی خود پیان دادەاند کە ۴ نفر از آنها زیر ١۶ سال بودەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریە ٢٠٢٠، دست کم ١۶ شهروند در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند. این آمار نسبت بە ماه فوریە کە ٢٢ مورد ثبت شدە بود، با کاهش ۶ موردی (٣٧ درصدی) همراه بودە است.

بر طبق این گزارش، ١٠ مرد و ۶ زن بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن ۴ نفر از آنها (دو دختر و دو پسر) زیر ١۶ سال بودە است.

 

تفکیک بر حسب استان

استان کرمانشاه: ١٠ مورد (۶ مرد و ۴ زن)

استان کردستان: ٣ مورد (٣ مرد)

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١ مورد (١ زن)

استان ایلام: ٢ مورد (١ زن و ١ مرد)

 

شیوە خودکشی

حلق آویز کردن: ١١ مورد (٧ مرد و ۴ زن)

خردن قرص: ٣ مورد (٢ مرد و ١ زن)

اسلحە: ١ مورد (١ مرد)

خودسوزی: ١ مورد: (١ زن)

 

دلایل خودکشی

مشکلات خانوادگی: ١٢ مورد (٨ مرد و ۴ زن)

فقر: ١ مورد (١ مرد)

دلایل سیاسی: ١ مورد (١ مرد)

مشکلات روانی: ٢ مورد (٢ زن)

 

هویت کامل ١۴ نفر از این افراد در مرکز آمار هەنگاو ثبت شدە و تنها هویت دو مورد کە رسانەهای حکومتی منتشر کردەاند برای هەنگاو احراز نشدە است.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Last.today Mr last تلگرام آقای آخرسایت شیراز vinfo ابزار وبمستر Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last آقای آخر آقای آخر کیست Mr last Mr last Mr last Mr last CV Mr last Dansk CV آقای آخر Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last Mr last آقای آخر Mr last Danske Site Danske Site Danske Site یوتیوب آقای آخر