علی‌اکبر احمدی‌نژاد، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از دستگیری متهم به قتل یک زن در این شهر خبر داد. به گفته او جسد این زن ساعت ۲ بامداد شنبه ۲۹ شهریور توسط یک کارگر شهرداری در سطل زباله کشف شده و بر روی شانه‌های او خراشیدگی‌هایی ناشی از اصابت چاقو و کبودی دور گردن وجود داشته که نشان می‌دهد او خفه شده است. بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفته با توجه رفت‌وآمدهای قبلی مقتول، مشخص شده که مردی که دوست مقتول بوده با همکاری برادرش و به خاطر «خسته‌شدن از تهدیدهای او به فاش‌کردن رابطه‌شان» این زن را به قتل رسانده‌اند.