براساس قانون تغییر ساعت رسمی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین‌ماه (ساعت ۰۰:۰۰ دوم فروردین) هر سال یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز ۳۰ شهریورماه به وضعیت گذشته برگردانده می‌شود. این قانون با هدف استفاده بیشتر از روشنایی روز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی برق به تصویب رسیده ‌است. قانون تغییر ساعت رسمی کشور مهر ماه سال ۱۳۸۶ پس از تصویب در مجلس به تایید شورای نگهبان رسید و پس از آن برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد.