رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن ٢١ کولبر طی ماه فوریە ٢٠٢٠


 

هەنگاو: طی ماه ژانویە دست کم ٢١ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریە ٢٠٢٠، دست کم ٢١ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٧١.۵٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٣ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ١٨ کولبر نیز زخمی شدەاند.

 

شیوە قربانی شدن کولبران

شلیک مستقیم : ١۵ مورد (٢ کشتە ١٣ زخمی) معادل ٧١.۵٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ۶ مورد (١ کشتە و ۵ زخمی) معادل ٢٨.۵٪ کل موارد.

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ۵ مورد شامل ( ۵ زخمی).

استان کردستان (سنندج): ۶ مورد شامل ( ١ کشتە و ۵ زخمی).

استان کرمانشاه (کرماشان): ١٠ مورد شامل (٢ کشتە و ٨ زخمی).

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.