رسانه خبری پیامِ ایرانی

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ١۵٩ نفر رسید


هەنگاو: با جانباختن ١١ شهروند دیگر کرد کە بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و با احتساب این موارد شمار قربانیان کرونا در کردستان بە ١۵٩ نفر رسید.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢۴ ساعت گذشتە دست کم ١١ شهروند دیگر در شهرهای کامیاران (٢ مورد)، قروە (١ مورد) بیجار (١ مورد)، مهران (١مورد)، ایوان غرب (١ مورد)، ارومیە (٢ مورد)، بوکان (١ مورد)، کرمانشاه (١ مورد)، سنقر (١ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە دو نفر از آنها در شهرهای مهران و کامیاران زن بودەاند.

در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.

با استناد بە آمار هەنگاو طی روزهای گذشتە دست کم ١۵٩ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ۴۴ نفر از آنها زن و ١١۵ نفر نیز مرد بودەاند.

تفکیک بر حسب استان ها

استان ایلام : ١٧ مورد شامل (۴ زن و ١٣ مرد)

استان کرمانشاه: ۴٣ مورد شامل (١٣ زن و ٣٠ مرد)

استان کردستان (سنندج): ۶٨ مورد شامل (١٩ زن و ۴٩ مرد)

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٣١ مورد شامل (٨ زن و ٢٣ مرد)


ثبت این آمار از سوی هەنگاو در حالی است کە رسانەهای حکومت تنها ٧٢ نفر را رسما اعلام کردەاند. برطبق آمار حکومتی در استان کردستان ٢۵ مورد، در استان آذربایجان غربی ٢٣ مورد، در استان کرمانشاه ١۵ مورد و در استان ایلام ٩ مورد ثبت شدە است.


شهرهای سقز و کرمانشاه بە ترتیب با ثبت ۴٢ و ٢٠ مورد مرگ در اثر ابتلا بە ویروس کرونا بیشترین آمار را داشتە و بقیە موارد در شهرهای ایلام (١٣ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، سرپل ذهاب (۵ مورد)، سنقر (۶ مورد) ، سنندج (١١ مورد)، مریوان (٢ مورد)، میاندوآب (٣ مورد)، پیرانشهر (٣ مورد)، ارومیە(١٢ مورد)، دالاهو (١ مورد)، کنگاور (٣ مورد)، قروە (۴ مورد)، بانە (۴ مورد)، اشنویە (١ مورد)، چایپارە (١ مورد)، بوکان (۴ مورد)، گیلان غرب (۶ مورد)، نقدە (١ مورد)، خوی (۴ مورد)، شاهین دژ (١ مورد)، ربط (١ مورد)، بیجار (٢ مورد)، اسلام آباد غرب (١ مورد)، پاوە (١ مورد)، کامیاران (٣ مورد)، تکاب (١مورد)، ایوان غرب (١مورد) و مهران (١مورد) ثبت شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.