رسانه خبری پیامِ ایرانی

مژگان کاوسی با وثیقە از زندان آزاد شد


 

هەنگاو: مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت پس از سە یک ماه بازداشت با وثیقە و موقتا از زندان آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ٢٨ آذر ٩٨ (١٩ دسامبر ٢٠١٩)، مژگان کاوسی، نویسندە و محقق اهل کلاردشت پس از یک ماه بازداشت در ادارە اطلاعات ساری مرکز استان مازندران و  زندان مرکزی نوشهر با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی و موقتا از زندان آزاد شد.

مژگان کاوسی روز سەشنبە ١٩ آذر (١٠ دسامبر )،  پس از نزدیک بە سە هفتە بازداشت در ادارە اطلاعات ساری مرکز استان مازندران، بە زندان شهر نوشهر منتقل شدە بود.

مژگان کاوسی، روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر  در استان مازندران بازداشت بود. نیروهای ادارە اطلاعات اواسط آذر ماه نیز بە منزل این فعال کرد یورش و اقدام بە تفتیش منزل و ضبط شماری از کتب وی کردەاند.

این نویسندە و محقق کرد طی سالهای گذشتە مقالاتی را دربارە زبان کردی ارائە نمودە و فیلم مستند کوتاهی را در سال ١٣٩۶ تحت عنوان ”هیوا“ تهیە کردە بود.

این مستند کوتاه دربارە خطر نابودی زبان کردی میان کوردها کلاردشت با کارگردانی خانم کاوسی تهیە شدە بود.

وی همچنین کتاب ”انفال و سرگذشت تیمور“ اثر ”عارف قربانی“ نویسندە اهل کرکوک را کە دربارە انفال کوردها و سرگذشت تنها بازماندە یک خانوادە کورد می باشد، بە زبان فارسی برگرداندە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.