رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش ١ می ( نقض حقوق کارگران در کوردستان)


هەنگاو: طی یک سال گذشتە بیش از ٣۵۴۴ مورد نقض حقوق کارگران در کوردستان بە ثبت رسیدە است. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار (هەنگاو)، از ١ می ٢٠١۶ تا ١ می ٢٠١٧ (١١ اردیبهشت ٩۵ تا ١١ اردیبهشت ٩۶) جمعا ٣۵۴۴ مورد نقض حقوق کارگران در کوردستان بەثبت رسیدە است.  کارگری   _ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە، طی سال گذشتە ٧٣ مورد مرگ کارگران ساختمانی کورد در کوردستان ، دیگر شهرهای ایران و جنوب کوردستان بە ثبت رسیدە است.   _ طی این مدت ٨٢ مورد اعتراض و اعتصاب کارگری در کوردستان صورت گرفتە است.   _ از اول ماه می سال ٢٠١۶ تا اول ماه می ٢٠١٧ بیش از ٣١٧٠ کارگر کورد توسط کارفرماهای خود از کار اخراج شدەاند.    فعالین کارگری   _ با استناد بە آمار (هەنگاو)، طی ١١ اردیبهشت‌ماه ٩۵ تا ١١ اردیبهشت‌ماه ٩۶ جمعا ٢٢ فعال کارگری کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.   _ همچنین طی این مدت ٣٣ فعال کارگری بە نهادهای امنیتی حکومت ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند.   _ طی این مدت ٧ فعال کارگری کورد جمعا بە ۶۶ ماه حبس محکوم شدەاند.    کولبران و کاسبکاران  _ با استناد بە آمار (هەنگاو)، طی سال گذشتە یعنی از ١ می ٢٠١۶ تا ١ می ٢٠١٧ جمعا ٧۴ کولبر کورد جانشان را از دست دادەاند کە از این تعداد ۵٠ مورد با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و مرزبانی ایران کشتە شدەاند.   _ همچنین طی ١٢ ماه گذشتە ٨٣ کولبر کورد زخمی شدەاند کە ۵٧ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران ثبت شدە و ٢۶ مورد نیز بە دلیل سوانح و  حوادث طبیعی ثبت شدە است.  استفادە از این آمار با ذکر نام منبع (هەنگاو) مجاز می‌باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.