رسانه خبری پیامِ ایرانی

درخواست وثیقە میلیاردی برای آزادی زندانی کورد


هەنگاو: مسئولین زندان ارومیە برای آزادی یک زندانی سیاسی کورد درخواست وثیقەای سنگین کردەاند کە خانودە وی از پرداخت این وثیقە عاجز هستند. برپایە گزارش (هەنگاو)، مسئولین زندان دریای ارومیە برای آزادی (حسین حمزەپور) درخواست وثیقە ٧۵٠ میلیون تومانی نمودەاند. این زندانی کورد مدت ۶ ماه است کە در زندان‌ها بوکان و ارومیە نگهداری شدە و هنوز بلاتکلیف می‌باشد. حسین حمزەپور، اواخر مهرماه سال ٩۵ همراه با دو برادر دیگرش بە نام‌های (هیمن و صابر) توسط نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران در روستای قرەگول بوکان بازداشت شدە بود. بە گفتە یک منبع موثق خانوادە این زندانی سیاسی کورد از پرداخت این وثیقە سنگین عاجز هستند و مسئولین زندان هم آزادی وی را مشروط بە پرداخت این مبلغ کردەاند.  منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.