رسانه خبری پیامِ ایرانی

بی خبری از سرنوشت یکی از بازداشت شدگان اعتراضات بوکان


 

هەنگاو: سرنوشت یک جوان اهل بوکان کە در جریان اعتراضات آبان ماه این شهر بازداشت شدە بود، در هالەای از ابهام می باشد.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل بوکان با هویت ”محمد سرمابر“ در جریان اعتراضات آبان ماه این شهر بازداشت شدە است.

با گذشت یک ماه از بازداشت این شهروند کرد و پیگیریهای مستمر خانوادە وی، تاکنون سرنوشتش نامعلوم می باشد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات آبان ماه بوکان بیش از ۶٠ شهروند بازداشت شدەاند کە تاکنون هویت ٧ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.