رسانه خبری پیامِ ایرانی

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ١٧٨ نفر رسید


هەنگاو: با جانباختن ١٩ شهروند دیگر کرد کە بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و با احتساب این موارد شمار قربانیان کرونا در کردستان بە ١٧٨ نفر رسید.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢۴ ساعت گذشتە دست کم ١٣ شهروند دیگر در شهرهای سقز (٢ مورد)، بانە (١ مورد) سنندج (١ مورد)، ارومیە (٢مورد)، تکاب (١ مورد)، خوی (١ مورد)، شاهین دژ (١ مورد)، کرمانشاه (١ مورد)، سنقر (١ مورد) و ایوان غرب (٢ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە پنج نفر از آنها در شهرهای سقز، بانە، شاهین دژ، ایوان غرب و سنقر و کولیایی زن بودەاند.


هەنگاو از طریق یک منبع مطلع در شهرستان ایوان غرب مطلع شدە است کە طی روزهای گذشتە دست کم ۶ شهروند دیگر در این شهر بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند کە دو نفر از آنها زن بودەاند.


در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.


با استناد بە آمار هەنگاو طی روزهای گذشتە دست کم ١٧٨ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ۵١ نفر از آنها زن و ١٢٧ نفر نیز مرد بودەاند.

تفکیک بر حسب استان ها

استان ایلام : ٢۵ مورد شامل (٧ زن و ١٨ مرد)

استان کرمانشاه: ۴۵ مورد شامل (١۴ زن و ٣١ مرد)

استان کردستان (سنندج): ٧٢ مورد شامل (٢١ زن و ۵١ مرد)

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٣۶ مورد شامل (٩ زن و ٢٧ مرد)

ثبت این آمار از سوی هەنگاو در حالی است کە رسانەهای حکومت تنها ٧٨ نفر را رسما اعلام کردەاند. برطبق آمار حکومتی در استان کردستان ٢۵ مورد، در استان آذربایجان غربی ٢٧ مورد، در استان کرمانشاه ١۶ مورد و در استان ایلام ١٠ مورد ثبت شدە است.

تفکیک بر حسب شهرها

سقز (۴۴ مورد)، کرمانشاه (٢١ مورد)، ارومیە(١۴ مورد)، ایلام (١٣ مورد)، سنندج (١٢ مورد)، ایوان غرب (٩مورد)، سنقر (٧ مورد) ، گیلان غرب (۶ مورد)، سرپل ذهاب (۵ مورد)،

بانە (۵ مورد)، خوی (۵ مورد)، بوکان (۴ مورد)، قروە (۴ مورد)، میاندوآب (٣ مورد)، پیرانشهر (٣ مورد)، کنگاور (٣ مورد)، کامیاران (٣ مورد)، مریوان (٢ مورد)، بیجار (٢ مورد)، تکاب (٢مورد)، شاهین دژ (٢ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، دالاهو (١ مورد)، اشنویە (١ مورد)، چایپارە (١ مورد)، نقدە (١ مورد)، ربط (١ مورد)،اسلام آباد غرب (١ مورد)، پاوە (١ مورد) و مهران (١مورد).

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.