رسانه خبری پیامِ ایرانی

اجرای حکم اعدام یک شهروند در زندان ارومیە


 

هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل بوکان در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز یکشنبە ١١ اسفند ٩٨ (١ مارس ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل بوکان با هویت ”امیر محمدپور“ در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

امیر محمدپور کە روز گذشتە از بند جوانان زندان ارومیە بە سلول های انفرادی منتقل شدە بود، بە اتهام ”قتل عمد“ بە اعدام محکوم شدە بود.

روز گذشتە سە زندانی کە همگی بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بودند، جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی منتقل شدە بودند.

دو زندانی دیگر بە نام های ”عبداللە محمدزادە“ ٧٠ سالە اهل ارومیە و ”حسین کچنانلو“ ۶٠ سالە اهل خوی با اخذ مهلت یک ماهە از اولیای دم بە بندهای خود یعنیبند سلامت ١ و بند ٣_۴ بازگرداندە شدند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.