رسانه خبری پیامِ ایرانی

جسد یکی از بازداشت شدگان مریوان در سد گاران پیدا شد


 

هەنگاو: پس از  گذشت یک ماه از بازداشت یک شهروند اهل سروآباد در مریوان، جسد وی در کنار سد گاران پیدا شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢۴ آذر ٩٨ (١۵ دسامبر ٢٠١٩)، جسد ”ارشاد رحمانیان“ شهروند اهل سروآباد کە در اعتراضات آبان ماه مریوان بازداشت شدە بود، در کنار سد گاران توسط مردم کشف شدە است.

ارشاد رحمانیان ٢۵ سالە و فارغ التحصیل رشته فوریتهای پزشکی، روز یکشنبە ٢۶ آبان  (١٧ نوامبر) در حالی کە مادرش را بە مراکز در مانی مریوان بردە بود بازداشت و از آن زمان سرنوشتش نامعلوم بودە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە رحمانیان در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، جسد ارشاد در حالی کشف شدە است کە دست و پاهای وی شکستە شدە و با گلولە سرش را متلاشی کردەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، نهادهای امنیتی خانوادە این جوان کرد را تهدید کردەاند کە نباید این خبر رسانەای بشود و باید مرگ وی را خودکشی اعلام کنند.

این دومین موردی است کە نهادهای امنیتی بە خانوادەها هشدار می دهند باید مرگ فرزندانشان را خودکشی اعلام کنند. پیشتر نیز نهادهای امنیتی در ایلام خانوادە ”سجاد اسماعیلی“ را کە زیر شکنجە جانش را از دست دادە بود، ناچار کردە بود کە مرگ فرزندشان را خودکشی اعلام کنند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.