رسانه خبری پیامِ ایرانی

فواد وکالتی زندانی سیاسی اهل ماکو بە مرخصی اعزام شد


هەنگاو: فواد وکالتی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی خوی، بە مرخصی اعزام شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە و پس از خدور بخشنامە قوە قضاییە مبنی بر اعزام زندانیان سیاسی و عقیدتی با کمتر از ۵ سال حکم بە مرخصی، فواد وکالتی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی خوی تا ١۵ فروردین ماه امسال بە مرخصی اعزام شدە است.

فواد وکالتی شهروند اهل ماکو، روز شنبە ١٩ بهمن ٩٨ (٨ فوریە ٢٠٢٠)، بازداشت و جهت سپری نمودن دوران یک سالە محکومیت خود بە زندان مرکزی خوی منتقل شد.


این شهروند کرد ١٩ اریبهشت سال گذشتە بە همراه سە شهروند دیگر اهل ماکو بە نام های ”سلیمان راستق قزلباش“، ”جعفر مشکینی مصرکانلو“ و ”یوسف سبزی بلخکانلو“ بازداشت شدە بود کە فواد، سلیمان و یوسف پس از یک ماه بازداشت با وثیقەهای ٢۵٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدند و جعفر همچنان در زندان مرکزی ماکو محبوس می باشد.


تابستان ٩٨ شعبە اول دادگاه انقلاب خوی هر یک از ”فواد وکالتی“، ”یوسف سبزی بلخکانلو“ و ”سلیمان راستق قزلباش“ را بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نمود کە این حکما در دادگاه تجدید نظر استان عینا تایید شد.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.