رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم ۶ سال حبس برای یک شهروند اهل کامیاران


 

هەنگاو: یک شهروند اهل کامیاران کە سال گذشتە در استان مازندران بازداشت شدە بود، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، جلال رستمی شهروند اهل کامیاران از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب سنندج بە ریاست قاضی “سعیدی” بە تحمل ۶ سال حبس محکوم شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، جلال رستمی بە اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بە تحمل ۵ سال حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام بە تحمل ١ سال حبس محکوم شدە است کە با توجە بە قانون تجمیع احکام، حکم ۵ سال حبس وی قابل اجرا می باشد.

نشست دادگاه جلال رستمی آبان ماه امسال برگزار و این حکم طی هفتە گذشتە رسما بە وی ابلاغ شدە است.

جلال رستمی روز پنجشنبە ٢٣ اسفند ٩٧ (١۴ مارس ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات رامسر در استان مازندران بازداشت شدە و پس از نزدیک بە سە ماه  حبس با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.