رسانه خبری پیامِ ایرانی

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ١٩٣ نفر رسید


هەنگاو: با جانباختن ١۵ شهروند دیگر کرد کە بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و با احتساب این موارد شمار قربانیان کرونا در کردستان بە ١٩٣ نفر رسید.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢۴ ساعت گذشتە دست کم ١۵ شهروند دیگر در شهرهای شاهیندژ (٢ مورد)، ارومیە (٢ مورد) مهاباد (١ مورد)، پیرانشهر (١مورد)، ربط (١ مورد)، بوکان (١ مورد)، هرسین (١ مورد)، کرمانشاه (١ مورد)، کنگاور (١ مورد)، مریوان (١ مورد)، سنندج (١ مورد)، مهران (١ مورد) و ایلام (١ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە پنج نفر از آنها در شهرهای  مهاباد، بوکان، ارومیە، کنگاور و مهران زن بودەاند.


بیش از نیمی از کسانی کە طی شبانە روز گذشتە جانشان را از دست دادەاند اهل استان آذربایجان غربی (ارومیە) بودەاند. همچنین در شهرهای مهاباد و هرسین اولین مورد قربانیان مبتلا بە ویروس کرونا ثبت شدە است.


در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.

با استناد بە آمار هەنگاو طی روزهای گذشتە دست کم ١٩٣ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ۵۶ نفر از آنها زن و ١٣٧ نفر نیز مرد بودەاند.

تفکیک بر حسب استان ها

استان ایلام : ٢٧ مورد شامل (٨ زن و ١٩ مرد)

استان کرمانشاه: ۴٨ مورد شامل (١۵ زن و ٣٣ مرد)

استان کردستان (سنندج): ٧۴ مورد شامل (٢١ زن و ۵٣ مرد)

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ۴۴ مورد شامل (١٢ زن و ٣٢ مرد)


ثبت این آمار از سوی هەنگاو در حالی است کە رسانەهای حکومت تنها ٨٣ نفر را رسما اعلام کردەاند. برطبق آمار حکومتی در استان کردستان ٢۵ مورد، در استان آذربایجان غربی ٣١ مورد، در استان کرمانشاه ١۶ مورد و در استان ایلام ١١ مورد ثبت شدە است.

تفکیک بر حسب شهرها

سقز (۴۴ مورد)، کرمانشاه (٢٢ مورد)، ارومیە(١۶ مورد)، ایلام (١۴ مورد)، سنندج (١٣ مورد)، ایوان غرب (٩مورد)، سنقر (٧ مورد) ، گیلان غرب (۶ مورد)، سرپل ذهاب (۵ مورد)،

بانە (۵ مورد)، خوی (۵ مورد)، بوکان (۵ مورد)، قروە (۴ مورد)، میاندوآب (٣ مورد)، پیرانشهر (۴ مورد)، کنگاور (۴ مورد)، کامیاران (٣ مورد)، مریوان (٣ مورد)، بیجار (٢ مورد)، تکاب (٢مورد)، شاهین دژ (۴ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، دالاهو (١ مورد)، اشنویە (١ مورد)، چایپارە (١ مورد)، نقدە (١ مورد)، ربط (٢ مورد)،اسلام آباد غرب (١ مورد)، پاوە (١ مورد)، مهران (٢مورد)، مهاباد (١ مورد)، هرسین (١ مورد).

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.