علیرضا طریقی، رئیس نظام پرستاری استان قم یکشنبه سوم فروردین گفت که طاهره اسماعیلی، پرستار بیمارستان بهشتی و احمد سلیم‌آبادی کارگر واحد نقلیه بیمارستان کامکار این استان به علت بیماری کرونا جان خود را از دست دادند. پیش از این هم مرگ حداقل پنج پرستار در استان گیلان، یک پرستار در تهران و یک پرستار در استان فارس به دلیل شیوع کرونا تایید شده بود. براساس گزارش وزارت بهداشت و درمان ایران، کرونا از آغاز اسفند که این وزارتخانه به صورت رسمی شیوع آن در ایران را تایید کرد تا ظهر سوم اسفند جان هزار و ۶۸۵ تن را گرفته و ۲۱ هزار و ۶۳۸ تن را مبتلا کرده است. کانون صنفی معلمان ایران هم در همین رابطه فوت دستکم ۲۱ معلم شاغل و بازنشسته در نقاط مختلف ایران به دلیل بیماری کرونا را تایید کرده است.