رسانه خبری پیامِ ایرانی

بی خبری از سرنوشت فعال یارسانی بازداشت شدە در کرمانشاه


 

هەنگاو:  با گذشت نزدیک بە سە هفتە از بازداشت خلیل اسدی بوژانی، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت سە هفتە از بازداشت خلیل اسدی بوژانی، از فعالین مدنی و پیروان آیین یاری در کرمانشاه، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد و پیگیریهای مستمر خانوادە وی برای مطلع شدن از سرنوشت ایشان بی نتیجە ماندە است.

نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در کرمانشاه،  روز چهارشنبە  ٢٩ آبان ٩٨ (٢٠ نوامبر ٢٠١٩) بە منزل خلیل اسدی بوژانی در محلە جعفرآباد کرمانشاه یورش  و بە بهانە شرکت در تجمحات اعتراضی این شهر اقدام بە بازداشت وی کرند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای اطاعات سپاه در حین بازداشت خلیل اسدی بوژانی اقدام بە شکستن پنجرەهای و تفتیش منزل ایشان نمودە و برخی از وسائل شخصی وی را ضبط و با خود بردەاند“.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.