رسانه خبری پیامِ ایرانی

رضا مجیدیان از زندان سقز آزاد شد


 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل سقز با گذشت دو ماه از دوران محکومیت خود از زندان مرکزی این شهر آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١۴ مهر ٩٩ (۵ اکتبر ٢٠٢٠)، رضا مجیدیان، زندانی سیاسی اهل سقز پس از سپری نمودن دو ماه از دوران محکومیت چهار ماهە خود، از زندان مرکزی این شهر آزاد شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، با احتساب دوران بازداشت ٢٠ روز از دوران محکومیت رضا مجیدیان باقی ماندە کە بە خاطر شیوع کرونا بخشیدە شدە و بە صورت زود هنگام از زندان آزاد شدە است.  

 این شهروند کُرد روز دوشنبە ١٣ مرداد ٩٩ (٣ آگوست ٢٠٢٠جهت سپری نمودن دوران محکومیت ۴ ماهە حبس، خود را بە زندان مرکزی سقز معرفی کردە بود.

رضا مجیدیان روز دوشنبە ٢۵ بمهن ٩۵ (١٣ فوریە ٢٠١٧) همراه با شش فعال مدنی دیگر اهل سقز از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و پس ۴۵ روز بازداشت با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی موقتاً و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.


وی بعدها از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام ”همکاری با حزب کوملە کُردستان ایران“ بە تحمل ۶ ماه حبس محکوم گردید کە از سوی دادگاه تجدید نظر بە ۴ ماه حبس کاهش یافت“.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.