خودکشی هفتمین زن سقزی طی ٩ ماه گذشتە

به اشتراک گذاشتن


هەنگاو: یک دختر جوان اهل سقز بە زندگی خود خاتمە داد . با احتساب این مورد، طی سال جاری ٧ زن و دختر کورد در سقز بە زندگی خود پایان دادەاند. برپایە گزارش وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” روز چهارشنبە ٨ دی‌ماه، یک دختر جوان با هویت “س . م” در شهر سقز بە زندگی خود پایان داد. خبرنگار “هەنگاو” در شهر سقز اعلام کرد کە این دختر ١٩ سالە از طریق “حلق‌آویزکردن” و بە دلیل مشکلات اجتماعی اقدام بە خودکشی نمودە است. این دختر جوان ساک محلە “صالح آباد” شهر سقز بودە است. با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار وب‌سایت حقوق بشری “هەنگاو” ، طی ٩ ماه گذشتە ١۶ مورد خودکشی در شهر سقز بە ثبت رسیدە است کە ٧ مورد از ای موارد زنان بودەاند.منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *