رسانه خبری پیامِ ایرانی

مژگان کاوسی بە زندان نوشهر منتقل شد


 

هەنگاو: مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت پس از سە هفتە بازداشت بە زندان نوشهر منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٩ آذر ٩٨ (١٠ دسامبر ٢٠١٩)، مژگان کاوسی، نویسندە و محقق اهل کلاردشت پس از نزدیک بە سە هفتە بازداشت در ادارە اطلاعات ساری مرکز استان مازندران، بە زندان شهر نوشهر منتقل شدە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە کاوسی ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە، خانوادە کاوسی توانستەاند کە از طریق تماس تلفنی با فرزندشان صحبت کنند.

مژگان کاوسی، روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر  در استان مازندران بازداشت بود. نیروهای ادارە اطلاعات هفتە گذشتە نیز بە منزل این فعال کرد یورش و اقدام بە تفتیش منزل و ضبط شماری از کتب وی کردەاند.

مژگان کاوسی در دو پست آخر خود کە در شبکە اجتماعی اینستاگرام منتشر کردە بود، با انتشار تصاویری از جانباختگان مریوان و جوانرود در اعتراضات اخیر از هشتگ ”سکوت خیانت است“ استفادە کردە بود.

این نویسندە و محقق کرد طی سالهای گذشتە مقالاتی را دربارە زبان کردی ارائە نمودە و فیلم مستند کوتاهی را در سال ١٣٩۶ تحت عنوان ”هیوا“ تهیە کردە بود.

این مستند کوتاه دربارە خطر نابودی زبان کردی میان کوردها کلاردشت با کارگردانی خانم کاوسی تهیە شدە بود.

وی همچنین کتاب ”انفال و سرگذشت تیمور“ اثر ”عارف قربانی“ نویسندە اهل کرکوک را کە دربارە انفال کوردها و سرگذشت تنها بازماندە یک خانوادە کورد می باشد، بە زبان فارسی برگرداندە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.