پس از آن‌که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه ویروس کرونا را ساخته آمریکا خواند اکنون مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی این ادعای او را برجسته می‌کنند. سردار نصرالله فتحیان، مدیر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا دوشنبه ۴ فروردین گفت: «دانشمندان در ایران در حال بررسی حمله بیولوژیک بودن کرونا علیه ملت هستند و حتی این مسئله در حال بررسی است که ویروسی علیه ایرانیان ساخته شده باشد.» فتحیان با اذعان به این‌که «هنوز شواهد متنقنی نداریم و هنوز سند محکمه‌پسندی در این مورد در اختیار نداریم»، افزود: «فرضیه حمله بیولوژیک ویروس کرونا علیه ایرانیان در حال بررسی است و احتمال آن رد نشده است (…)حتی این شائبه مطرح است که ویروس خاص ژن ملت ایران ساخته شده باشد که تمام این فرضیه‌ها در حال بررسی است.» خبرگزاری فارس نیز در گزارشی تفصیلی با عنوان «منشاء کرونا کجاست؟» ۱۰ پرسش از آمریکا مطرح کرده و در این پرسش‌ها تلویحاً آمریکا را مسئول انتشار این ویروس در جهان دانسته است.