رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی سە نوجوان ١۴ سالە طی سە روز در استان کرمانشاه


 

هەنگاو: طی سە روز در شهرهای جوانرود و کرمانشاه دست کم ٣ نوجوان زیر ١۴ سال با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ۴ اسفند ٩٨ (٢٣ فوریە ٢٠٢٠)، یک دختر نوجوان ١۴ سالە اهل جوانرود با هویت ”مهسا ولیزادە“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.

در فاصلە ۴٨ ساعت پس از خودکشی مهسا یعنی روز سەشنبە ۶ اسفند ماه، یکی از هم کلاسی های مهسا با هویت ”سارینا ویس مرادی“ بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز کردە است.

رسانەهای حکومتی نظیر کردپرس و رکنا مدعی شدەاند کە خودکشی این دو دختر نوجوان ”تحت تاثیر نماهنگ یک خوانندە“ بودە است. هەنگاو بە صورت مستقل نمی تواند این را تایید نماید.

از سوی دیگر، روز دوشنبە ۵ اسفند ماه نیز، یک نوجوان ١۴ سالە اهل کرمانشاه با هویت ”علی صفری“ بە دلیل مشکلات خانوادگی از طریق خردن قرص برنج بە زندگی خود پایان دادە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.