مهدی مجتهدی، کارشناس محیط زیست چهار فروردین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) نسبت به تخریب پوشش گیاهی کوهستان‌های ایران به ویژه در آستانه بهار هشدار داد. به گفته مجتهدی، از یک سو پروژه‌های حکومتی همچون معدنکاری یا راه‌سازی یا ساخت خطوط انتقال گاز و آب به فرسایش شدید خاک و منابع طبیعی کوهستان‌ها می‌انجامند. و از سوی دیگر، رواج زغال‌گیری در میان جنگل‌های بلوطی زاگرس به دست محلی‌ها و برداشت بی‌رویه گیاهان کوهی و علف‌چینی از اوایل بهار به دست مردم به نابودی پوشش گیاهی کوه‌ها کمک می‌کند. مجتهدی برای نمونه به «کرفس کوهی»، «بن سرخ»، و «والک» به عنوان گیاهانی اشاره کرد که بر اثر این علف‌چینی‌ها رو به نابودی رفته اند. این کارشناس محیط زیست در عین حال گفت که برای ارتقای حفاظت از کوهستان‌های ایران باید از دانش بومی جامعه‌های محلی ساکن در آنها بهره برد: «مانند سنت غنی قرق و دشت‌بانی یا صحراپایی که سال‌ها در مناطق عشایری زاگرس در بین عشایر بختیاری و قشقایی وجود داشته است و اگر بتوان با کمک مردم محلی آن را احیا کرد این امکان فراهم می‌شود که علف‌چینی کنترل و زمان‌مند شود و اجازه علف‌چینی پیش‌رس داده نشود تا گیاهان بتوانند به مرحله بذرافشانی برسند.»