رسانه خبری پیامِ ایرانی

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ٢٠۶ نفر رسید


هەنگاو: با جانباختن ١٣ شهروند دیگر کرد کە بر اثر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و با احتساب این موارد شمار قربانیان کرونا در کردستان بە ٢٠۶ نفر رسید.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢۴ ساعت گذشتە دست کم ١٣ شهروند دیگر در شهرهای سقز (٢ مورد)، بانە (١ مورد) سنندج (١ مورد)، بوکان (١مورد)، پیرانشهر (١ مورد)، ارومیە (٢ مورد)، خوی (١ مورد)، میاندوآب (١ مورد)، کرمانشاه (٢ مورد) و ایلام (١ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە پنج نفر از آنها در شهرهای ارومیە (٢ مورد)، کرمانشاه، سنندج و ایلام زن بودەاند.

در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.


با استناد بە آمار هەنگاو طی روزهای گذشتە دست کم ٢٠۶ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ۶١ نفر از آنها زن و ١۴۵ نفر نیز مرد بودەاند.

تفکیک بر حسب استان ها

استان ایلام : ٢٨ مورد شامل (٩ زن و ١٩ مرد)

استان کرمانشاه: ۵٠ مورد شامل (١۶ زن و ٣۴ مرد)

استان کردستان (سنندج): ٧٨ مورد شامل (٢٢ زن و ۵۶ مرد)

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ۵٠ مورد شامل (١۵ زن و ٣۵ مرد)

ثبت این آمار از سوی هەنگاو در حالی است کە رسانەهای حکومت تنها ٩٢ نفر را رسما اعلام کردەاند. برطبق آمار حکومتی در استان کردستان ٢٩ مورد، در استان آذربایجان غربی ٣۵ مورد، در استان کرمانشاه ١٧ مورد و در استان ایلام ١١ مورد ثبت شدە است.

تفکیک بر حسب شهرها

سقز (۴۶ مورد)، کرمانشاه (٢۴ مورد)، ارومیە(١٨ مورد)، ایلام (١۵ مورد)، سنندج (١۴ مورد)، ایوان غرب (٩مورد)، سنقر (٧ مورد) ، گیلان غرب (۶ مورد)، سرپل ذهاب (۵ مورد)،

بانە (۶ مورد)، خوی (۶ مورد)، بوکان (۶ مورد)، قروە (۴ مورد)، میاندوآب (۴ مورد)، پیرانشهر (۵ مورد)، کنگاور (۴ مورد)، کامیاران (٣ مورد)، مریوان (٣ مورد)، بیجار (٢ مورد)، تکاب (٢مورد)، شاهین دژ (۴ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، دالاهو (١ مورد)، اشنویە (١ مورد)، چایپارە (١ مورد)، نقدە (١ مورد)، ربط (٢ مورد)،اسلام آباد غرب (١ مورد)، پاوە (١ مورد)، مهران (٢مورد)، مهاباد (١ مورد)، هرسین (١ مورد).

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.