رسانه خبری پیامِ ایرانی

صدور حکم برای شماری از بازداشت شدگان اخیر کردستان


 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە دستگاه قضایی حکومت ایران در شهر سنندج برای شماری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر حکم صادر کردە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، آرام شاکری فعال مدنی و از فعالین زیست محیطی مریوان کە ١١ آذر ماه از سوی نیروهای ادارە اطلاعات در حالی کە زخمی بودە بازداشت شدە بود، از سوی دادگاه انقلاب سنندج بە پرداخت مبلغی معادل ١٠٠٠ فشنگ کلاشینکوف محکوم شدە است.

از سوی دیگر، دو نفر از بازداشت شدگان اخیر سقز بە نام های ”ابراهیم حسین نژاد“ و ”نافع مینایی“ بە پرداخت مبلغ ١۴٠ میلیون تومان محکوم شدەاند. این دو روز سەشنبە ١٩ آذر ماه با وثیقە ۵٠٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شدەاند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.