رسانه خبری پیامِ ایرانی

مسئول فروشگاه بند سیاسی زندان ارومیە بە کرونا مبتلا شد


هەنگاو: مسئول فروشگاه بند سیاسی زندان ارومیە کە فردی ۴٩ سالە و از کارمندهای این زندان می باشد، بە دلیل داشتن علائم کرونا، بە خارج از زندان منتقل شد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ۵ فروردین ٩٩ (٢۴ مارس ٢٠٢٠)، یکی از کارمندان زندان ارومیە بە دلیل داشتن علائم ابتلا بە ویروس کرونا از سوی کادر پزشکی بە خارج از زندان منتقل شدە است.


یکی از زندانیان ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە، این کارمند زندان با هویت ” کیا مظاهری“ اهل ارومیە و مسئول فروشگاه بند سیاسی زندان بودە است.


بە گفتە این زندانی، کل زندانیان بەند سیاسی و عقیدتی روزانە با این فرد تماس مستقیم داشتە و خرید کردەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.