رسانه خبری پیامِ ایرانی

کامران ساختمانگر بە ۶ سال حبس محکوم شد


 

هەنگاو: یکی از فعالین کارگری اهل سنندج از سوی دسگاه قضایی حکومت ایران بە تحمل حبس محکوم شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، کامران ساختمانگر، از فعالین کارگری شهر سنندج از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب این شهر بە تحمل ۶ سال حبس محکوم شدە است.

بر طبق حکم صادرە آقای ساختمانگر بە اتهام ”عضویت در حزب کوملە“ بە ۵ سال حبس و بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام“ بە تحمل ١ سال حبس محکوم شدە است. با توجە بە مادە تجمیع احکام قانون مجازات اسلامی، بیشترین حکم یعنی ۵ سال حبس قابل اجرا می باشد.

کامران ساختمانگر روز پنج شنبە ١۴ شهریور ٩٨ (۵ سپتامبر ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات در اطراف سقز بازداشت پس از سە ماه حبس روز چهارشنبە ۶ آذر (٢٧ نوامبر) با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدە بود.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.