رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت پنج نفر دیگر در جوانرود و مریوان


 

هەنگاو: در جریان اعتراضات اخیر شهرهای کردستان بیش از دو هزار شهروند بازداشت شدەاند کە هویت پنج نفر دیگر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان بازداشت گستردە شهروندان اهل جوانرود سە شهروند دیگر بە نام های ”هادی محمودی“، ”ایوب عثمانی“ و ”ستار ویسی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدەاند.

همچنین و برطبق گزارشی کە از مریوان برای هەنگاو ارسال شدە است، در جریان اعتراضات این شهر یک جوان با هویت ”شاهین بالی“ بازداشت شدە است.

با گذشت سە هفتە از بازداشت این چهار شهروند و علی رغم پیگیریهای مداوم خانوادەهای آنها، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

از سوی دیگر، در جریان اعتراضات مریوان یک شهروند با هویت ”حسین تیترا“ بازداشت شدە بود کە طی روزهای گذشتە با وثیقە آزاد شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.