رسانه خبری پیامِ ایرانی

موافقت دادستانی یزد با آزادی والی درودی و عمر امامی پس از ٢۴ سال حبس


 

هەنگاو: دادستانی یزد با آزادی دو زندانی سیاسی کرد کە مدت ٢۴ سال است در زندان های کرمانشاه و یزد محبوس می باشند موافقت کردە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە دادستانی یزد با قرار آزادی دو زندانی سیاسی کرد بە نام های ”والی درودی“ و ”عمر امامی“ کە ٢۴ سال است در حبس بە سر می برند موافقت کردە است.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر بە خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است کە، دادستان یزد پس از موافقت با آزادی این دو زندانی سیاسی، نامەای بە اطلاعات کرمانشاه فرستادە و آنها باید ظرف ماه آیندە نظر نهایی خود را دربارە آزادی این دو زندانی اعلام کنند.اگر اطلاعات کرمانشاه با آزادی این دو زندانی موافقت کند، آنها در آیندەای نزدیک آزاد خواهند شد.

عمر امامی در تاریخ ٣ خرداد و والی درودی در تاریخ ٩ خرداد سال ١٣٧۵ پس از یک درگیری کە میان گروهی از پیشمرگەهای حزب دمکرات و نیروهای سپاه پاسداران در کوهستان شاهو روی داد، بە همراه با دو پیشمرگە دیگر بە نام های محمد مرادی و علی صالحی بە اسارت در آمدە بودند.

در تاریخ ۶ آذر ١٣٧۵ از سوی دادگاه انقلاب کرمانشاه این چهار نفر را بە اتهام محاربە از طریق عضویت در حزب دمکرات بە حبس محکوم و پس از دە سال حبس در زندان دیزل آباد کرمانشاه، بە زندان یزد تبعید شدند.

بر طبق حکم صادرە والی درودی اهل کامیاران و عمر امامی اهل جوانرود بە حبس ابد و محمد مرادی اهل سرپل ذهاب و علی صالحی اهل روانسر بە تحمل ٢٠ سال حبس محکوم شدند.

علی صالحی و محمد مرادی پس از اتمام دوران محکومیت ٢٠  سالە خود از زندان آزاد شدند و حکم والی درودی و عمر امامی نیز پس از ٢١ سال حبس، از حبس ابد بە ٢۵ سال

گفتنیست کە والی درودی پس از ١٧ سال و عمر امامی پس از١٨ سال حبس از حق مرخصی برخوردار شدند.

همچنین، والی درودی در دوران حبس مادرش را از دست داد و تنها فرزند دخترش نیز ازدواج  کرد، اما مسئولین زندان اجازە شرکت در این دو مراسم را بە وی نداند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.