رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت دختر جوانرودی بە اتهام فیلم برداری از اعتراضات


 

هەنگاو: پس از اعتراضات اخیر شهرستان جوانرود، یک دختر جوان بە اتهام فیلم برداری از اعتراضات بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە نیروهای ادارە اطلاعات جوانرود یک دختر ٢۵ سالە را با هویت ”نادیا سبحانی“ فرند محمد بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، نادیا سبحانی بە اتهام فیلم برداری از اعتراضات اخیر جوانرود بازداشت شدە بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد ،کە پیگیری های خانوادە سبحانی برای مطلع شدن از سرنوشت دخترشان بی نتیجە ماندە و تنها یک منبع از اطلاعات جوانرود بە آنها گفتە است ”فرزند شما بە سنندج منتقل شدە است“.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.