رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزادی سە زندانی سیاسی از زندان مریوان


هەنگاو: سە زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی مریوان بە صورت مشروط از زندان آزاد شدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ۶ فروردین ٩٩ (٢۵ مارس ٢٠٢٠)، سە زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی مریوان بە نام های ”آرمان غفوری“، ”عادل پیروزی و “سلمان افرا“ بە صورت مشروط از زندان مرکزی مریوان آزاد شدند.

عادل پیروزی اهل روستای سردوش مریوان مهرماه سال ٩٧ بازدشت و از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام ”همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران“ بە تحمل ٢ سال حبس محکوم شدە بود.


از سوی دیگر، آرمان غفوری نیز، ٨ مراد ٩٧ از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و از سوی دادگاه تجدید ظر استان بە اتهام ”همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) بە تحمل یک سال حبس محکوم شدە بود.


همچنین، سلمان افرا اهل روستای ”نی“ اوایل بهمن ماه ٩٨ جهت سپری نمودن دوران یک سالە حبس خود بازداشت و بە زندان مرکزی مریوان منتقل شدە بود. وی آبان ماه ٩٧ بازداشت و بعدها از سوی دادگاه انقلاب مریوان بە اتهام ”همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران“ بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید کە این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر بە یک سال حبس کاهش یافت.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.