رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت یک شهروند زخمی اهل مریوان توسط اطلاعات سپاه


 

هەنگاو: یک شهروند اهل مریوان کە در اعتراضات اخیر این شهر بە شدت زخمی شدە بود، از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١١ آذر ٩٨ (٢ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در شهر مریوان بە منزل ”آرمان شاکری“ یورش و وی را در حالی کە زخمی بودە بازداشت کردەاند.

بە گفتە یک منع مطلع، آرمان شاکری در جریان اعتراضات اخیر مریوان از ناحیە پای راست مورد هدف شلیک نیروهای مسلح ایران قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، آرمان طی روزهای گذشتە از ترس اینکە بازداشت شود، بە مراکز درمانی مراجعە نکردە و در منزل خودشان تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفتە بود.

با گذشت چهار روز از بازداشت این فعال مدنی و فرهنگی تاکنون هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.

سازمان حقوق بشری هەنگاو از تمامی نهادهای حقوق بشری می خواهد کە برای آزادی فوری آرمان شاکری کە بە معالجە فوری نیاز دارد، اقدام نماید.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.