رسانه خبری پیامِ ایرانی

حمید فروزش از بازداشت شدگان آبان ماه کرمانشاه همچنان در بازداشت بە سر می برد


 

هەنگاو: هویت یکی دیگر از شهروندان اهل کرمانشاه کە در جریان اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت و همچنان در بازداشت بە سر می برد از سوی هەنگاو احراز گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل کرمانشاه با هویت ”حمید فروزش“ در زندان دیزل آباد این شهر محبوس می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، حمید فروزش در جریان اعتراضات آبان ماه امسال بازداشت شدە و پس از سە ماه همچنان بلاتکلیف در زندان دیزل آباد محبوس می باشد.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە حمید فروزش پیشتر نیز بە اتهام ”توهین بە مقدسات و تبلیغ علیە نظام“ بە مدت ١۴ ماه حبس شدە بود.

تاکنون هویت ٣٢ نفر از بازداشت شدگان آبان ماه شهر کرمانشاه برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد

١_ رضا جابری ٢_ مبین مرادی ٣_ محمد . م ۴_ علی ذلفقار نسب ۵_ محمد یاری ۶_ خلیل اسدی بوژانی ٧_ محی الدین اصغری (سنندج) ٨_ صحبت اللە امیدی ٩_ سجاد نادری(١۴ سالە) ١٠_ برهام نادری (١۶ سالە) ١١_ پوریا نادری (١٨ سالە) ١٢_ آرمان حیدری ١٣_ کاکە میر درویشی ١۴_ شهریار احمدی ١۵_ علی عثمان وند ١۶_ هیرش محمدی ١٧_ کوروش محمدی ١٨_ شورش محمدی ١٩_  نادر رضایی آبطاف ٢٠_ نادر عزیزی ٢١_ سیرورس عزیزی ٢٢_ رسول سریلانی جلالوند ٢٣_ پرویز کدیوریان ٢۴_ مهدی عبدالی ٢۵_ علی موسوی ٢۶_ یونس رحیمی ٢٧_ کدیوریان ٢٨_ احسان ٢٩_ میلاد ٣٠_ فرهاد عامریان ٣١_ رضا امیدی یاریجانی ٣٢_ حمید فروزش.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.