رسانه خبری پیامِ ایرانی

جوان بازداشت شدە ایلامی زیر شکنجە جان سپرد


 

هەنگاو: یک جوان اهل شهرستان ایوان غرب کە در اعتراضات اخیر شهر ایلام بازداشت شدە بود، زیر شکنجە جان سپرد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک جوان اهل شهرستان ایوان غرب از توابع استان ایلام بو هویت ”سجاد اسماعیلی“  فرزند آیت الە  زیر شکنجە نیروهای امنیتی جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سجاد اسماعیلی در جریان اعتراضات مردم ایلام پس از افزایش نرخ بنزین از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ایلام بازداشت شدە بود.

این منبع در ادامە اعلام کرد، کە روز یکشنبە ١٠ آذر (١ دسامبر) جسد این جوان بە خانوادەاش تحویل دادە و آنها را تهدید کردەاند کە نباید این خبر رسانەای بشود. نهادهای امنیتی بە این خانوادە گفتەاند کە ابید و مرگ وی را خودکشی اعلام کنند.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.