رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن ٣ کولبر در مرزهای مریوان


 

هەنگاو: سە کولبر در مرزهای مریوان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ١١ آذر ٩٨ (٢ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز قلقە مریوان بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندە و دو کولبر را نیز زخمی کردەاند.

خبرنگار هەنگاو در مریوان هویت کولبر جانباختە را ”مهدی یوسفی“ ٣٨ سالە و اهل روستای ساوجی اعلام کردە است. نامبردە متاهل و پدر یک فرزند بودە است.

دو کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند کە تاکنون هویت یکی از آنها بە نام “یعقوب رضایی” برای هەنگاو احراز شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.