رسانه خبری پیامِ ایرانی

درخواست پول و شیرینی برای تحویل پیکر یک شهروند کرد در تهران


 

هەنگاو: نهادهای امنیتی حکومت ایران برای تحویل پیکر یکی از جانباختگان اعتراضات اخیر تهران درخواست پول و شیرینی کردەاند. با استناد بە آمار هەنگاو دست کم ٧ شهروند کرد در اعتراضات کرج و تهران جانشان را از دست دادەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات شهر تهران، یک شهروند اهل اسلام آباد غرب واقع در استان کرمانشاه با هویت “محمد رضا محمدی” فرزند محمدعلی جانش را از دست دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، محمد رضا محمدی برای کارگری بە تهران رفتە بود و در جریان اعتراضات این شهر از ناحیە سر مورد هدف گلولە قرار گرفتە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد، کە نهادهای امنیتی برای تحویل دادن پیکر این جوان کرد، مبلغ ۶٠ میلیون تومان و یک جعبە شیرینی درخواست کردەاند و نهایتا روز یکشنبە هفتە گذشتە پس آنکە خانوادەی آقای محمدی مبلغ درخواستی و جعبە شیرینی را تحویل داداند، پیگر فرزندشان را تحویل گرفتەاند.

پیکر محمد رضا محمدی روز دوشنبە هفتە گذشتە ۴ آذر (٢۵ نوامبر) در میان تدابیر شدید امنیتی در شهر زادگاهش بە خاک سپردە شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، دست کم ٧ شهروند کرد در جریان اعتراضات شهرهای مرکزی ایران جانشان را از دست دادەاند کە بە شرح زیر می باشد؛

تهران و کرج (٧ مورد)

دست کم هفت شهروند کرد در جریان اعتراضات شهرهای مرکزی ایران جانشان را از دست دادەاند کە بە شرح زیر می باشد؛

١_  سجاد باقری اهل کرمانشاه در تهران

٢_ پوریا ناصری خواه اهل کرمانشاه در تهران

٣_ ناصر رضایی اهل قروە در کرج

۴_ محمد حیدریان اهل سنقر در کرج

۵_ مینا شیخی اهل سقز در تهران

۶_ محسن جعفر پناه اهل بیجار در اسلامشهر

٧_ محمد رضا محمدی اهل اسلام آباد غرب در تهرانمنبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.